- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

راهنمای جوابدهی

.Shabestari Lab

 

برای دریافت جواب آزمایش با یکی از روش های زیر می توانید اقدام نمایید.

۱. مراجعه مستقیم به آزمایشگاه ژینر

بر اساس ساعت و تاریخ جوابدهی قید شده در رسید پذیرش​​

۲.دریافت جواب از طریق واتس اپ                       09012020845

۳. دریافت جواب از طریق سایت آزمایشگاه

www.jinerlab.com