- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

ساعات کاری

.Shabestari Lab

  ساعت کاری آزمایشگاه :

   شنبه تا چهارشنبه:  7 صبح الی 8:00 عصر

        پنچ شنبه : 7 صبح الی 7 عصر