- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

اخبار

News

علایم بیماری کرونا

1399/9/2

کووید-۱۹ افراد متفاوت را ...

حقوق آزمایشگاه ژینر

1399/8/15

حقوق آزمایشگاه ژینر

پیشگیری از کرونا

1399/9/2

برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹:

درمان کرونا

1399/9/2

خودمراقبتی اگر احساس بیماری می‌کنید، باید

مدیریت ازمایشگاه ژینر (خ پیروزی )

1402/6/17

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی ژینر با مدیریت جدید و پرسنل فنی دارای مدرک پزشک متخصص پاتولوژیست، دکترای علوم آزمایشگاهی ، دکترای مولکولی، دکترای انگل شناسی و همچنین دستگاههای بروز و مدرن با رویکرد نو آماده ارائه خدمات می باشد . 021284266

وکیل و مشاور حقوقی آزمایشگاه ژینر (پیروزی)

1400/10/5

وکيل و مشاورحقوقي آزمايشگاه پاتوبيولوژي ژينر

منشور حقوق بیمار

1399/8/16

منشور اخلاقی آزمایشگاه تشخیص طبی ژینر