- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ژینر

portfolio image

خ پیروزی

  • خیابان پرستار 021284266

آزمایشگاه پاتوبیولوژِی ژینر

با مدیریت جدید و پرسنل فنی دارای مدرک پزشک متخصص پاتولوژیست، دکترای علوم آزمایشگاهی ، دکترای مولکولی، دکترای انگل شناسی و همچنین دستگاههای بروز و مدرن با رویکرد نو آماده ارائه خدمات می باشد .

021284266

09012020845