- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

بخش هورمون

بخش های آزمایشگاه

همانطور که میدانید هورمون های بدن...برای خواندن بیشتر بر روی لینک کلیک کنید.

  • آزمایشگاه ژینر

 همانطور که میدانید هورمون های بدن انسان رساننده پیام هایی هستند که در مویرگ های و بافت های بدن وجود دارند.

تیم آزمایشگاه پاتوبیولوژی ژینر توانسته تمام آزمایش های مربوط به هورمون را تا به کنون بدون هیچ گونه ضریب خطایی که چه از دستگاه های مربوطه به آزمایش های هورمون و چه از نیروی انسانی انجام بپذیرد، صورت نگرفته و می توان از آن به عنوان  یکی از دقیق ترین بخش های هورمون در تهران نام برد.