- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

وکیل و مشاور حقوقی آزمایشگاه ژینر (پیروزی)

ویژه مراجعین
portfolio image

وکيل و مشاورحقوقي آزمايشگاه پاتوبيولوژي ژينر براي مراجعين آزمايشگاه رایگان

 وکيل و مشاورحقوقي آزمايشگاه پاتوبيولوژي ژينر

براي مراجعين آزمايشگاه خدمات حقوقي مشاوره حقوقي و لايحه دفاعيه رايگان

در زمينه خانوادگي. ملکي . کيفي حقوقي و.. انجام مي دهد .

(عصر روزهاي زوج ) نوبت فقط از طريق واتساپ 09012020845