- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

هلدینگ پزشکی و آزمایشگاهی ژینر

ویژه مراجعین
portfolio image

هلدینگ پزشکی و آزمایشگاهی ژینر

 ویزیت پزشک متخصص عفونی وداخلی

*خدمات پرستاری وازمایشگاهی درمنزل

*تست کرونا درمنزل *

بیمارستان مجازی را به خانه خود ببرید.

(هلدینگ پزشکی و آزمایشگاهی ژینر)

https://idli.st/Jinerlab

021284266