- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

نمونه گیری اطفال

بخش های آزمایشگاه

نمونه گیری اطفال سال های متمادی...برای خواندن بیشتر کلیک کنید

  • آزمایشگاه ژینر

 نمونه گیری اطفال سال های متمادی است که در آزمایشگاه ژینر انجام می شود. آزمایشگاه ژینر با داشتن تجربه کاری بالا در این زمینه نیرو ها و پرسنل هایی را استخدام نموده، که در گرفتن نمونه از نوزاد و یا اطفال مشکلی نداشته باشند زیرا با توجه به حساسیت کودکان این مشکل هم نیز می تواند وجود داشته باشد که اطفال و کودکان ترس از نمونه گیری داشته باشند. در پرسنل ما در آزمایشگاه ژینر با حدود 10 سال سابقه کاری موفق در زمینه آزمایشگاهی، آزمایش هایی که برای اطفال هستند را با الویت بیشتر پیگیری خواهند کرد که در صورت نیاز هرچه سریعتر و بدون مشکل بتوانند به مراحل اداری یا بیمارستانی خود رسیدگی کنند. پس با خیال راحت می توانید در این آزمایشگاه از فرزند خود بدون هیچ دقدقه ای نمونه گیری را انجام دهید.