- نیروهای مسلح - بانکها درحال انعقاد قرارداد - بانک ملی - تامین اجتماعی - خدمات درمانی

منشور حقوق بیمار

ویژه مراجعین
portfolio image

منشور اخلاقی آزمایشگاه تشخیص طبی ژینر 1- حق مراجعه کنندگان در حفظ شأن و احترام و تکریم آنها توسط کارکنان و درک شرایط خاص روحی وجسمی آنان . 2- حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با هزینه آزمایشات . 3- حق مراجعین در دریافت اطلاعات کامل در ارتباط با شرایط قبل از آزمایش و نحوه آماده سازی اولیه . 4 - حق مراجعین در دریافت راهنمائی و اطلاعات کامل در ارتباط با آزمایشاتی که در آن مرکز آزمایشگاهی انجام نمی گردد. 5 - حق رعایت حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مراجعین و بیماران. 6- حق مراجعین در دریافت قبض پذیرش و جوابدهی همراه با اطلاعات کامل ثبت شده . 7- حق مراجعین آزمایشگاه جهت کسب اطلاع درباره عوارض نمونه برداری. 8- حق دریافت اطلاعات اضافی و جانبی در یک محدوده خاص در صورتی که از گروه و کادر پزشکی باشند. 9- حق مراجعین در ارتباط با اطلاع از تداخلات داروئی رایج برنتایج آزمایشگاهی . 10- حق مراجعین جهت دریافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعیین شده توسط آزمایشگاه. 11 - حق مراجعین جهت تسریع در انجام برخی آزمایشات در شرایط خاص . اطلاع رسانی تلفنی و به موقع به مراجعینی که جواب آزمایش آنها در موعد مقرر آماده نگردیده است. 12 - حق مراجعین آزمایشگاه جهت اطلاع از علت تکرار نمونه گیری و در صورتی که علت ،ناکافی بودن نمونه باشد آزمایشگاه ملزم به اطلاع رسانی تلفنی سریع بهمراجعین می باشد. آزمایشگاه ملزم است جهت بیماران سالمند (بالای 65 سال) و معلول جسمی تسهیلات ویژه درحوزه پذیرش و نمونه برداری فراهم نماید. ( ، خونگیری درمنزل ، پذیرش خارج از نوبت و تسریع در جوابدهی در حد امکان ) 13 - حق مراجعین جهت نمونه برداری در یک فضای ایزوله و مجزا. 14- حق درخواست تعویض نمونه برداری با یک نمونه بردار مجرب در صورت دو نوبت نمونه گیری ناموفق. 15 - حق مراجعین در دریافت اطلاعات از نمونه بردار جهت پیشگیری از کبودی زیر جلدی در محل نمونه برداری. 16 - حق بیمار جهت حداقل زمان انتظار در حوزه پذیرش و جوابدهی. 17 - حق مراجعین در استفاده از تسهیلات رفاهی مناسب در پذیرش و نمونه برداری ازجمله سرویس بهداشتی پاکیزه و استاندارد و صندلی انتظار مناسب. 18 - حق مراجعین در دریافت کلیه وجه پرداخت شده در صورت قطعی شدن ارائه جواب نادر

  • منشور حقوق ازمایشگاه